Два невроянти дни , изкарани по поляните на Витоша и скалите на Лъкатник .